Naším logem je otevřená dlaň pro všechny, kteří mají zájem spolu s námi aktivně trávit volný čas v přátelské pohodě nebo aktivně pracovat na zvýšení své pracovní uplatnitelnosti.

Název našeho Občanského sdružení jsme zvolili na památku Martina Kočího, bratra zakladatelky Daniely Prokopové.

Centrum MARTIN o.p.s vzniklo jako reakce na potřeby žáků učiliště a jejich rodičů. Nabízíme studentům pestrou nabídku volnočasových aktivit, ze kterých si může vybrat každý, pokud se chce vzdělávat a zvyšovat si do budoucna svou pracovní kvalifikaci nebo chce pod vedením odborníka zlepšit své schopnosti a zdraví. A nebo se chce jen pobavit a zasportovat si v kolektivu svých přátel a vrstevníků. Více v nabídce volnočasových aktivit.

Nosnou aktivitou v problematice vzdělávání ke zvýšení orientace a uplatnitelnosti na trhu práce je v současné době Motivační a vzdělávací program, který pořádáme za podpory Evropského sociálního fondu v ČR.

Dále v rámci služeb Centra MARTIN o.p.s mohou klienti, ale i lidé z ulice, využít naše bezplatné poradenské služby, v rámci kterých spolu mluvíme o problémech pracovních, školních, finančních i osobních.

V neposlední řadě pomáhá Centrum MARTIN o.p.s i zaměstnancům Chráněné dílny A MANO a to formou poradenství a zvýhodněnou nabídkou kurzů pro sebevzdělávání a relaxaci.

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky volnočasových aktivit a kroužků nabízí mladým lidem smysluplné trávení volného času. Pro účastníky kurzů je připravena široká nabídka činností, díky kterým mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svou soběstačnost a sebevědomí. Motivujeme mladé lidi k činnosti a tím předcházíme potenciálním nežádoucím iniciativám pramenícím z nevyplněného volného času. Naším společným cílem je smysluplně strávený volný čas a aktivizace v kolektivu vrstevníků a kamarádů.

Komu jsou naše služby určeny

Především pro studenty Odborného učiliště pro žáky s více vadami a zaměstnance Chráněné dílny A MANO a pro všechny další, koho zaujme naše nabídka kroužků. Většina účastníků kurzů je ve věku od 15 do 30ti let, ale rádi uvítáme i starší zájemce z Prahy a okolí, kteří v důsledku svého zdravotního postižení

 • potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností
 • mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů
 • mají omezený kontakt s vrstevníky, nebo nechtějí jen tak sedět doma, ale chtějí svůj volný čas trávit aktivně – sportem nebo sebevzděláním.

Naše zásady při práci s klienty

 • máme pochopení pro jejich osobité projevy
 • uplatňujeme individuální a osobní přístup
 • Motivujeme účastníky kurzů k činnosti a tím předcházíme rizikovým aktivitám, které hrozí nudícím se mladým lidem
 • Kroužky vede vždy zkušený specialista (většinou speciální pedagog)
 • Při sportovních i výukových aktivitách se vždy obsah kroužku individuálně přizpůsobí pro daného účastníka dle jeho osobních zájmů, schopností a vědomostí
 • Výuka probíhá ve skupinkách o nízkém počtu účastníků, aby byl zaručen individuální přístup k jednotlivci. Sportovní kroužky naopak probíhají v účasti nad deset lidí, aby bylo možné hrát kolektivní hry. Jsou zde ale přítomni dva vedoucí aktivity.

Podpořte nás! Pokud si myslíte, že děláme správnou věc.

 • jakoukoliv částkou poukázanou na náš účet (237618992/0300, var. symbol 12345)
 • účastí na našich aktivitách a kurzech
 • sponzorstvím
 • poskytnutou službou nebo materiální hodnotou
 • dobrovolnictvím
 • členstvím v našem klubu přátel

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz