Sbírka

Veřejná sbírka pro Centrum MARTIN

Naše organizace provozuje registrovanou veřejnou sbírku za účelem získání prostředků pro poskytování sociálních služeb našim klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Za Vaši případnou podporu v jakékoli výši budeme moc vděční...

Účel sbírky

Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb Centra MARTIN o.p.s., tj.

  • Sociální rehabilitace, identifikátor č. 5293808, a
  • Sociálně terapeutické dílny – Café MARTIN, identifikátor č. 9283831,
jejichž účelem je snazší začlenění lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením nebo psychiatrickým onemocněním do společnosti, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce i smysluplné trávení volného času. Prostředky sbírky budou využity na úhradu investičních nebo provozních nákladů potřebných pro zabezpečení poskytování těchto sociálních služeb.


Kdy a kde

Sbírka je realizována na celém území ČR od 15.2.2019 na dobu neurčitou.


Jak na to

Peníze do naší sbírky můžete poslat několika způsoby:

  • Bankovním převodem na účet: 500 555 555/0300
  • Naskenováním QR kódů z obalů produktů našeho sociálního podniku Pražírna Drahonice
  • Zasláním DMS ve tvaru: DMS MARTIN 30 na číslo 87 777