Centrum MARTIN o.p.s se svým klientům snaží v rámci vzdělávacích aktivit poskytovat základní a nejpotřebnější informace týkající se finanční gramotnosti. Klienti s mentálním postižením často neumí hospodařit s penězi, neorientují se v základních finančních produktech a někdy i obtížně chápou jejich hodnotu.


Za tímto účelem se Centrum MARTIN o.p.s zapojilo do vzdělávacího projektu

Abeceda rodinných financí

Centrum MARTIN o.p.s v rámci tohoto projektu pořádá semináře zaměřené pro osoby s mentálním nebo s kombinovaným postižením. Aktivity projektu seznamují účastníky kurzů se základními principy hospodaření domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu až po právní minimum pro každodenní život. Představuje běžně používané finanční produkty v širších souvislostech. Současně stručně a přehledně provádí právy i povinnostmi v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje princip zodpovědného rozhodování.


Vzdělávání je pro účastníky kurzů zcela zdarma.

Aktuálně probíhají semináře od dubna do října roku 2011 a v několika skupinách jsou vzdělávání:

 • žáci Odborného učiliště pro žáky s více vadami
 • pedagogové Odborného učiliště pro žáky s více vadami
 • zaměstnanci Chráněné dílny A MANO
 • veřejnost

V rámci projektu jsou připraveny tyto tématické moduly:

 • Rodinný rozpočet
 • Zodpovědné zadlužování
 • Finance v pracovně právním vztahu

Další informace o projektu můžete nalézt také na www.abecedarodinnychfinanci.cz

Stáhněte si informační Leták o projektu

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Přečtěte si podmínky