Centrum MARTIN o.p.s se svým klientům snaží v rámci vzdělávacích aktivit poskytovat základní a nejpotřebnější informace týkající se finanční gramotnosti. Klienti s mentálním postižením často neumí hospodařit s penězi, neorientují se v základních finančních produktech a někdy i obtížně chápou jejich hodnotu.


Za tímto účelem se Centrum MARTIN o.p.s zapojilo do vzdělávacího projektu

Abeceda rodinných financí

Centrum MARTIN o.p.s v rámci tohoto projektu pořádá semináře zaměřené pro osoby s mentálním nebo s kombinovaným postižením. Aktivity projektu seznamují účastníky kurzů se základními principy hospodaření domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu až po právní minimum pro každodenní život. Představuje běžně používané finanční produkty v širších souvislostech. Současně stručně a přehledně provádí právy i povinnostmi v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje princip zodpovědného rozhodování.


Vzdělávání je pro účastníky kurzů zcela zdarma.

Aktuálně probíhají semináře od dubna do října roku 2011 a v několika skupinách jsou vzdělávání:

  • žáci Odborného učiliště pro žáky s více vadami
  • pedagogové Odborného učiliště pro žáky s více vadami
  • zaměstnanci Chráněné dílny A MANO
  • veřejnost

V rámci projektu jsou připraveny tyto tématické moduly:

  • Rodinný rozpočet
  • Zodpovědné zadlužování
  • Finance v pracovně právním vztahu

Další informace o projektu můžete nalézt také na www.abecedarodinnychfinanci.cz

Stáhněte si informační Leták o projektu