Jedním ze základních cílů a aktivit Centra MARTIN o.p.s je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením nalézt vhodné a stabilní pracovní uplatnění. Zaměstnání je jedním ze základních prvků vlastní seberealizace a zásadně přispívá ke zvyšování sebevědomí klientů, zlepšení komunikace s okolím a integraci do většinové společnosti.


Nejdůležitějším projektem v této oblasti je založení Chráněné dílny A MANO. Chráněná dílna A MANO se zaměřuje na výrobu keramiky a dalších dárkových předmětů a v současné době v ní nalézá pracovní uplatnění 13 osob s postižením.

Dalším projektem Centra MARTIN o.p.s v oblasti pracovního uplatnění osob s mentální a kombinovaným postižením je aktuálně probíhající Motivační a vzdělávací program zaměřený na problematiku trhu práce, ve kterém bude ve 4 cyklech podpořeno na 40 osob z této cílové skupiny.