Poslání služby

Sociálně terapeutické dílny poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je v první řadě posílit možnost získání pracovního uplatnění prostřednictvím nácviku pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením. S ohledem na individuální možnosti a potřeby každého klienta upevňujeme pracovní návyky, prohlubujeme samostatnost a budujeme pocit zodpovědnosti.


Cílová skupina

Služba sociálně terapeutických dílen je určena pro osoby se zdravotním postižením. Primárně uživatelům s mentálním, kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním z Prahy a středních Čech ve věku od 16 let do 64 let .

Sociálně terapeutické dílny vymezuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 67, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Zařízení poskytovatele:

 • Café MARTIN (Sokolovská 29/75, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
 • Centrum MARTIN (Hartigova 2430/162, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 • Café MARTIN (Lupáčova 805/10, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

Přečtěte si také:


Dostupnost služby v je omezena provozními hodinami na konkrétních pracovištích:

Koněvova 2430/162, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 1, 9 a 11 „Vozovna Žižkov“)

 • služby zde probíhají od PO - PÁ v době od 9:00 do 16:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy,
 • ÚT v době od 9:00 do 12:00 hodin k dispozici sociální pracovník služby zajišťující poskytování základního sociálního poradenství v rámci služby sociální rehabilitace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách.

Sokolovská 29/75, Karlín, 180 00 Praha 8 (stanice metra B a tramvajová zastávka linek č. 3, 8 „Křižíkova“)

 • služby zde probíhají od PO - PÁ v době od 8:30 do 20:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy,
 • ČT v době od 9:00 do 12:00 hodin k dispozici sociální pracovník služby zajišťující poskytování základního sociálního poradenství v rámci služby sociální rehabilitace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách.

Lupáčova 805/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 5, 9, 26 „ Olšanské náměstí“)

 • aktivity služby zde probíhají od PO - PÁ v době od 9:30 do 17:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy.

Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 739 036 331, e-mailem na socialnisluzby@centrummartin.cz nebo osobně na adrese Hartigova 162, Praha 3.