Poslání

Naše služba je určena lidem, kteří potřebují podporu v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu. Povzbuzujeme a provázíme je na cestě při začleňování do běžného života.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věkovém rozmezí 16 – 64 let s bydlištěm na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, případně osobám, které se více na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, které jsou:

 • osobami s chronickým duševním onemocněním - osoby s psychickými procesy, které se projevují v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jim fungování ve společnosti, nebo
 • osobami s mentálním postižením - osoby, u kterých díky mentálnímu postižení dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování, nebo
 • osobami s kombinovaným postižením – osoby s mentálním postižením, které trpí případným dalším typem postižením (tělesná postižení výrazně neomezující pohyb, duševní onemocnění, lehčí formy smyslových postižení).

Co Vám můžeme nabídnout:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování - individuální a skupinové nácviky s uživateli (skupinová i individuální aktivita vaření, skupinová aktivita praktické dovednosti, nácvik péče o vlastní zdraví a osobní hygienu, nácvik soběstačnosti při oblékání, informovanost ohledně mateřské péče či péče o osobu blízkou, nácvik nakupování, orientace ve veřejných prostorách, jednání na úřadech, nácvik dovedností pro pracovní uplatnění)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím(nácvik cestování MHD, rozvoj dovedností chování ve společnosti, rozvoj běžných a alternativních způsobů komunikace)

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti(modelové situace při nakládání s penězi, skupinová aktivita Kavárník, nácvik činností pro osamostatnění, PC gramotnost, rozvoj kognitivních dovedností) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí(informovanost ohledně rehabilitačních pomůcek a návazných služeb, jednání s úředními autoritami, informovanost ohledně sociálních dávek)

Veškeré uvedené aktivity poskytujeme zdarma.


Zařízení poskytovatele:

 • Café MARTIN (Lupáčova 805/10, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 • Centrum MARTIN (Koněvova 2430/162, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

Přečtěte si také:

Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 731 449 665, e-mailem na socialnisluzby@centrummartin.cz nebo osobně na adrese Koněvova 162, Praha 3. (Provozovna je místně velice dobře dostupná uživatelům i ostatní veřejnosti. Budova se nachází 10 minut chůze od autobusové zastávky Ohrada (bus č. 207, 133, 136), a také 5 minut od tramvajové zastávky Vozovna Žižkov, na které staví páteřní tramvaj číslo 9, dále 11 a 1.)  


Dostupnost služby v je omezena provozními hodinami na konkrétních pracovištích:

Koněvova 2430/162, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 1, 9 a 11 „Vozovna Žižkov“)

 • služby zde probíhají od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy,

Lupáčova 805/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 5, 9, 26 „ Olšanské náměstí“)

 • aktivity služby zde probíhají ve čtvrtek od 11:00 – 15:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a dále na základě předchozí domluvy

Sledovat můžete i naše FB stránky, kde pravidelně zveřejňujeme i fotky z našich aktivit.

Logo OPZ    

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Přečtěte si podmínky

  Chcete se zeptat?

  Zde je prostor pro Váš dotaz