Poslání

Naše služba je určena lidem, kteří potřebují podporu v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu. Povzbuzujeme a provázíme je na cestě při začleňování do běžného života.


Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věkovém rozmezí 16 – 64 let s bydlištěm na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, případně osobám, které se více na území hl. m. Prahy, nebo Středočeského kraje, které jsou:

 • osobami s chronickým duševním onemocněním - osoby s psychickými procesy, které se projevují v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jim fungování ve společnosti, nebo
 • osobami s mentálním postižením - osoby, u kterých díky mentálnímu postižení dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování, nebo
 • osobami s kombinovaným postižením – osoby s mentálním postižením, které trpí případným dalším typem postižením (tělesná postižení výrazně neomezující pohyb, duševní onemocnění, lehčí formy smyslových postižení).

Co Vám můžeme nabídnout:

Individuální program šitý přímo na míru Vašich potřeb – podpora při hledání vhodného zaměstnání, příprava na pracovní pohovor, doprovod na úřady, pomoc při řešení tíživé sociální situace, rozvoj úspěšné mezilidské komunikace, nácvik péče o svou osobu a osobu blízkou, nácvik obsluhy spotřebičů, nácvik orientace ve veřejném prostoru, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při uplatňování práv a další.


Skupinové aktivity

 • skupinová aktivita vaření
 • skupinová aktivita praktické dovednosti
 • skupinová aktivita kavárník

Odborné praxe

 • v provozu tréninkové kavárny
 • v tréninkovém obchodě s dárkovými předměty
 • další doplňkové služby

Veškeré uvedené aktivity poskytujeme zdarma.


Zařízení poskytovatele:

 • Café MARTIN (Lupáčova 805/10, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 • Centrum MARTIN (Hartigova 2430/162, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

Přečtěte si také:

Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 739 036 331, e-mailem na socialnisluzby@centrummartin.cz nebo osobně na adrese Koněvova 162, Praha 3. (Provozovna je místně velice dobře dostupná uživatelům i ostatní veřejnosti. Budova se nachází 10 minut chůze od autobusové zastávky Ohrada (bus č. 207, 133, 136), a také 5 minut od tramvajové zastávky Vozovna Žižkov, na které staví páteřní tramvaj číslo 9, dále 11 a 1.)  


Dostupnost služby v je omezena provozními hodinami na konkrétních pracovištích:

Hartigova 2430/162, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 1, 9 a 11 „Vozovna Žižkov“)

 • služby zde probíhají od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do 16:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy,

Lupáčova 805/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 5, 9, 26 „ Olšanské náměstí“)

 • Sociální pracovník je zde přítomen každý týden ve čtvrtek od 11:00 – 15:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a dále na základě předchozí domluvy
 • Prostory našich služeb jsou pro naši cílovou skupinu klientů bezbariérové.
Aktuální změny v otvírací době můžete sledovat na našich facebookových stránkách

Sledovat můžete i naše FB stránky, kde pravidelně zveřejňujeme i fotky z našich aktivit.

Logo OPZ  Logo Praha

Poskytování služby sociální rehabilitace je finančně podpořeno z dotačního programu projektu OPZ z projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m Praze CZ.03.2.63/0.0/15_008/0015662