Posláním služby poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení. Aktivity služby, které zohledňují potřeby každého, by měly vést ve vzájemné spolupráci k snazšímu začlenění do běžné společnosti.


Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let v nepříznivé sociální situaci. Myšlena je tím životní situace, v níž se lidé nacházejí z různých důvodů - ať už kvůli svému věku, ztrátě soběstačnosti, z důvodu nemoci, zdravotnímu postižení, krizové situaci, sociálně znevýhodňujícímu prostředí, ohrožením práv a zájmů nebo z jiných závažných důvodů, nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Tito lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstali součástí společnosti a mohli se podílet na společenském životě, potřebují podporu.

Dle typu zdravotního postižení:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Služba JE určena osobám zdržujícím se v Praze nebo ve Středočeském kraji.

Služba NENÍ určena: osobám s psychiatrickým onemocněním s výraznými projevy agresivity a osobám, jejichž zdravotní stav je takový, že vyžaduje použití specializované techniky.


Co Vám můžeme nabídnout:

Individuální program šitý přímo na míru Vašich potřeb – asistence při hledání vhodného zaměstnání, příprava na pracovní pohovor, doprovod na úřady, pomoc při řešení tíživé sociální situace, rozvoj úspěšné mezilidské komunikace, tipy pro zlepšování paměti, rozvoj logického myšlení a mnoho dalšího.


Skupinové aktivity

 • rukodělné činnosti
 • výuka počítačů
 • výuka společenské etikety
 • výuka vaření
 • komunikace ve skupině
 • orientace po městě
 • dále návštěvy kulturních akcí, výlety do přírody, do zoo…

Odborné praxe

 • v chráněné keramické dílně
 • v provozu tréninkové kavárny
 • v tréninkovém obchodě s dárkovými předměty
 • další doplňkové služby

Veškeré uvedené aktivity poskytujeme zdarma.


Zařízení poskytovatele:

 • Café MARTIN (Lupáčova 805/10, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 • Centrum MARTIN (Koněvova 2430/162, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

Přečtěte si také:

Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 731 449 665, e-mailem na martin@centrummartin.cz nebo osobně na adrese Koněvova 162, Praha 3. (Provozovna je místně velice dobře dostupná uživatelům i ostatní veřejnosti. Budova se nachází 10 minut chůze od autobusové zastávky Ohrada (bus č. 207, 133, 136), a také 5 minut od tramvajové zastávky Vozovna Žižkov, na které staví páteřní tramvaj číslo 9, dále 11 a 1.)  


Dostupnost služby v je omezena provozními hodinami na konkrétních pracovištích:

Koněvova 2430/162, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 1, 9 a 11 „Vozovna Žižkov“)

 • služby zde probíhají od PO - PÁ v době od 9:00 do 16:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy,
 • ÚT v době od 9:00 do 12:00 hodin k dispozici sociální pracovník služby zajišťující poskytování základního sociálního poradenství v rámci služby sociální rehabilitace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách.

Táboritská 911/1, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 5, 9 a 26 „Lipanská“)

 • aktivity služby probíhají od PO - PÁ v době od 9:00 do 17:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy.

Lupáčova 805/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 (tramvajová zastávka linek č. 5, 9, 26 „ Olšanské náměstí“)

 • aktivity služby zde probíhají od PO - PÁ v době od 9:00 do 17:00 hodin dle stanoveného harmonogramu a na základě předchozí domluvy.
 • PO od 9:00 do 16:00 hodin a ve ST v době od 9:00 do 12:00 hodin k dispozici sociální pracovník služby zajišťující poskytování základního sociálního poradenství v rámci služby sociální rehabilitace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách. 

Sledovat můžete i naše FB stránky, kde pravidelně zveřejňujeme i fotky z našich aktivit.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz