Komunitní pěstování pro lidi se zdravotním postižením

Centrum MARTIN o.p.s. od roku 2018 realizuje projekt komunitního pěstování, který je realizován při terapeutické kavárně Café MARTIN, kterou naše organizace provozuje. Ke kavárně přiléhá vydlážděná plocha o rozměrech 6x10 metrů. Ta je také využívána jako zahrádka se stolky pro návštěvníky kavárny. Tento prostor však nebyl nijak ozeleněn a nepůsobil tak příliš přívětivým dojmem. Instalace zeleně v přenosných nádobách se v tomto prostoru tedy přímo nabízela.


Projekt je realizován na základě finanční podpory Hlavního města Prahy.

Projekt byl realizován v období let 2018 a 2019.

Cílová skupina - lidé se zdravotním, především mentálním postižením - tohoto projektu je málokdy brána v potaz při úvahách o ekologické výchově. Nicméně tato skupina tvoří nedílnou součást naší společnosti. Určitá zdrženlivost realizátorů nejen ekologické výchovy může být způsobena velmi komplikovanou vzdělavatelností těchto osob. Téměř všichni potřebují velmi trpělivý individuální přístup. Je skutečně nezbytné pracovat s každým klientem samostatně dle jeho schopností a dovedností. Jelikož s edukací těchto osob má Centrum MARTIN dlouholeté zkušenosti a vzdělávání, resp. zvyšování schopností těchto osob je jedním z cílů organizace, rozhodli jsme se pro realizaci tohoto projektu. Projekt v sobě slučuje dvě roviny. Jednou je vlastní ozelenění veřejného prostoru (zahrádky kavárny) a zpříjemnění sídlištního prostředí na Žižkově, druhou potom vzdělávání lidí s mentálním postižením v oblasti životního prostředí. V prostoru zahrádky kavárny jsme instalovali 6 truhlíků (vyvýšených záhonů), do kterých jsme vysázeli bylinky a keříky drobného ovoce. Strohý prostor zahrádky tak je nyní příjemně ozeleněn a tvoří příjemné prostředí pro klienty/pracovníky Centra MARTIN i návštěvníky kavárny. Veškeré vysazené rostliny jsou zároveň opatřeny popisky. Budou tak plnit i určitou edukační funkci pro návštěvníky kavárny.

Klienti Centra MARTIN se o tyto záhony starají a budou starat po celou dobu trvání projektu (hlavně během vegetační sezóny). Naučí se tak praktickou činností porozumět základním vztahům v přírodě (hospodaření rostlin se zdroji, nutná ohleduplnost k rostlinám, potažmo celkově životnímu prostředí atp.) Tato jejich činnost se neobejde bez přímé asistence pracovníků Centra MARTIN i odborného lektora. Krom vlastního vedení a učení se péče o záhony bude v rámci praktické edukace probíhat i předávání základních informací o fungování přírody, její ochraně a šetrném přístupu k životnímu prostředí. Výpěstky ze záhonů (bylinky, drobné ovoce) pak jsou našimi klienty zpracovány přímo v přiléhajícím kavárenském provozu (ovocné limonády, ozdoba zákusků, pečené čaje, marmelády apod.). I z hlediska edukačního tak dojde k praktické ukázce fungování hospodaření (zemědělství) v té nejjednodušší podobě. Klienti tak mají možnost na vlastní kůži a za přispění vlastnoruční práce poznat proces pěstování plodin. Zažít si tak složitost a křehkost ekosystému, byť tak jednoduchého a okleštěného, jakým je záhon, uvědomit si složitý a dlouhý proces, který předchází našemu využívání rostlinných potravinových zdrojů a tak si uvědomit i jeho zranitelnost a v neposlední řadě je naučí vážit si dostupných potravin nejen z finančního pohledu, což přispěje k jejich šetrnějšímu užívání a omezení plýtvání.