Posílení pracovní integrace osob s mentálním a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji

Realizace projektu má za cíl v Jihočeském kraji snížit stupeň hrozby sociálního vyloučení z trhu práce u cílové skupiny, kterou tvoří uchazeči o zaměstnání z řad osob s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt probíhá ve 2 obdobných cyklech. V rámci projektu účastník absolvuje pracovně – bilanční diagnostiku, na jejímž základě jsou analyzovány jeho schopnosti a pracovní potenciál. Z jejích výsledků vychází výběr vzdělávacích aktivit či rekvalifikace, případně umístění na pracovní místo. S ohledem na individuální potřeby účastníků vznikl v rámci propojených aktivit projekt ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, který doplňuje motivační kurz a možnost absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu.

Na základě úspěšného splnění podmínek bude mít 14 absolventů šanci získat zaměstnání na pracovní smlouvu v obchodě s dárkovými předměty ve Strakonicích nebo v obchodě s kavárnou v Písku. Ostatním absolventům bude zprostředkováno prostřednictvím agentury práce zaměstnání u spolupracujících subjektů (pražírna kávy s prodejnou, obecní úřad). Po celou dobu fungování projektu bude účastníkům poskytována individuální podpora a také pomoc při vyhledávání pracovního uplatnění.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00091

Česká televize navštívila náš obchůdek v Jihočeském kraji a na reportáž se můžete podívat zde (čas 16:29)

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky