Smyslem projektu, který navazuje na žadatelem úspěšně realizovaný projekt v Jihočeském kraji, je zvýšit šance na pracovní uplatnění a rozšířit pracovní příležitosti pro osoby ohrožené na trhu práce pomocí realizace komplexního programu, který se zaměřuje na podporu vzniku a rozvoje samostatně výdělečné činnosti. Cílovou skupinu projektu (CS) tvoří rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské/mateřské dovolené zpět do práce, případně osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, přičemž projekt se zaměřuje zejména na pomoc ženám

Žadatel vychází z toho, že samostatná výdělečná činnost je jednou z velmi vhodných forem řešení nezaměstnanosti CS vzhledem k značné flexibilitě a možné individualizaci místa, času i rozsahu práce, což je pro osoby z CS nezbytné. Specifickými cíli projektu jsou: zvyšování informační gramotnosti ohledně podnikání, podpora zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti, účinné snižování limitů brzdících rozvoj schopností a dovedností a hledání alternativních způsobů uplatnění žen ohrožených na trhu práce. Těchto cílů bude dosahováno prostřednictvím odborně zpracované bilanční diagnostiky, vzdělávání v oblasti podnikání, mentoringu ze strany odborníka z praxe, pomoci se zpracováním podnikatelského záměru. Účastníci projektu se budou moci zúčastnit workshopů a budou jim předvedeny příklady dobré praxe. Projekt bude rozdělen do dvou stejných cyklů. Aktivity projektu jsou určeny pro celkem 20 osob z CS, kterým bude dle jejich potřeby poskytována individuální podpora po celou dobu zapojení do projektu.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP PA a rozpočtu hl. m. Prahy.

Číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/37096.

V průběhu projektu byl pro účastnice inovován soubor studijních a vzdělávacích materiálů, které jsou dostupné i zde.


Navštivte také náš samostatný web www.podnikave-zeny.cz věnovaný problematice rovných příležitostí,mentoringu a našim projektům v oblasti přístupu žen na trh práce.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky