Vzdělávání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II

Tento projekt si klade za cíl zvýšit šanci na pracovní uplatnění lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením v hlavním městě Praha a to především prohlubováním jejich kvalifikace a získáním relevantních pracovních zkušeností prostřednictvím tréninkového zaměstnání. Projekt proběhne ve 2 stejných cyklech, přičemž první začal v prosinci 2014.

Účastníci nejprve absolvovali bilanční diagnostiku, na jejímž základě jsou analyzovány jejich schopnosti a pracovní potenciál. Z výsledků diagnostiky vychází výběr vzdělávacích aktivit a umístění na konkrétní pracovní místo v jedné z fungujících tréninkových kaváren v Praze. S každým účastníkem je sjednán pracovní poměr na poloviční úvazek po dobu 5 měsíců. S ohledem na individuální potřeby účastníků vznikl v rámci propojených aktivit projektu ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, který je doplněn o motivační kurz a možnost účasti v job klubu. Po celou dobu projektu je každému poskytována individuální podpora a pomoc při vyhledávání návazného pracovního uplatnění. Aktivity projektu navazují na předchozí úspěšně realizovaný projekt podpořený v rámci 5. výzvy OPPA.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP PA a rozpočtu hl. m. Prahy.

Číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/37095.

Vzdělávací produkty vytvořené nebo inovované v průběhu projektu:
Materiály pro účastníky projektu:

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky