Profesionalizace organizace Centrum MARTIN o.p.s.


Centrum MARTIN o.p.s. realizuje projekt s cílem stanovit a propojit poslání a strategické plánování s operativním řízením organizace Centrum MARTIN o.p.s., stabilizovat financování, zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců, zefektivnit provoz a vytvořit lepší podmínky a služby pro klienty. Pro dosažení stanovených cílů rámci projektu vznikne řada strategických a řídících dokumentů, které zefektivní a zformalizují jednotlivé procesy organizace a bude realizována řada školení a prezentací dobré praxe pro zaměstnance žadatele.


Projekt je realizován na základě finanční podpory ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR.

Projekt bude realizován v období září 2016 až srpen 2018.

Realizací projektu chceme zabezpečit pro klienty organizace kvalitní, stále se rozvíjející služby, které budou dostupné pro co největší počet zájemců. Takové služby ale může poskytovat jen společnost, která má odborné a profesionální vedení, fungující systém vzdělávání a dokáže pracovat se svými zaměstnanci. Zároveň to musí být organizace ekonomicky zajištěná a dlouhodobě stabilní. Cílem projektu je tedy vytvořit ucelený, proaktivní systém řízení organizace, vzdělávání zaměstnanců v odborných i manažerských dovednostech, zprofesionalizovat a zefektivnit fundraisingové aktivity a optimalizovat činnost organizace. Díky tomu dosáhnout stabilní organizace poskytující maximální nabídku i úroveň služeb.

Splnění daných cílů se projeví:

1) Zkvalitňováním a rozšiřováním nabídky služeb s cílem efektivní a profesionální práce s klienty
2) Stabilizací organizace, zvýšením její transparentnosti vůči dárcům i společnosti obecně


Díky podpoře chceme být organizací, která neustále rozvíjí a zdokonaluje své služby pro klienty v oblastech své působnosti:

1) v rámci sociální inkluze pro osoby se zdravotním postižením, především pro soby s mentálním postižením - rozvojem sociální rehabilitace, sociálně-terapeutických dílen, tréninkového zaměstnávání a vytváření nových tréninkových pracovišť;
2) v oblasti rovných příležitostí rozvíjí své aktivity zaměřené na ženy, kdy organizace dále rozvíjí program pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit a poradenství a přidává služby nové;
3) v oblasti sociálního podnikání vytváří dodatečné zdroje pro hlavní činnost organizace a vytváří nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením;
4) v oblasti volnočasových aktivit rozšiřuje nabídku a snižuje podíl nákladů hrazených účastníky


Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky