ZKUŠENOSTI V ZAHRANIČÍ PRO MLÁDEŽ S MENTÁLNÍM NEBO KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM


Centrum MARTIN o.p.s. zahajuje projekt mezinárodní mobility pro nezaměstnané mladé lidi ve věku od 15 do 30 let s lehkým či středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením v oblasti motorické nebo smyslové, resp. i s jinými zdravotními obtížemi, kteří přistupují aktivně ke svému životu, mají zájem se dále vzdělávat, zúčastnit se zahraniční pracovní stáže v Německu a posílit tak následně svoji šanci uspět na trhu práce.


Projekt je realizován na základě finanční podpory ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR.

Projekt bude realizován ve třech po sobě následujících devítiměsíčních cyklech s termíny zahájení 06/2016, 01/2017 a 08/2017 a skládá se z následujících aktivit:

Bilanční diagnostika: v rozsahu 13 hodin pro každého klienta, formou skupinovou i individuálního rozhovoru, s cílem analyzovat klientův kognitivní i osobnostní potenciál a doporučit mu vhodné vzdělávací aktivity, realizované poté dle individuálního rozvojového plánu, i následné zařazení na konkrétní pracovní místo v rámci zahraniční stáže.

Vzdělávací aktivity: v celkovém rozsahu 124 hodin, vždy ale maximálně 4 výukové hodiny za 1 den, formou skupinových kurzů plně vybavené multimediální učebně i v příjemném prostředí naší žižkovské kavárny, pod vedením zkušených lektorů, kteří budou účastníkům prezentovat interaktivní, zážitkovou a maximálně prakticky zaměřenou formou tato témata:

 • Komunikační a jiné měkké dovednosti
 • Informační a komunikační technologie
 • Dobrá praxe v zaměstnávání OZP
 • Motivace
 • Pracovněprávní problematika zaměstnání a vztahy na pracovišti
 • Finanční gramotnost
 • Trénink paměti

Zahraniční stáž: předchází jí příprava v ČR zaměřená na výuku němčiny (40 hod.), multikulturní trénink (12 hod.) a odbornou profesní průpravu (30 hod.). Vlastní stáž probíhá v německém městě Wernigerode po dobu 4 týdnů (28 dní) a klienti si během ní nejen zdokonalí své znalosti NJ a získají pracovní praxi v oborech hotelnictví, gastronomie, skladové hospodářství, výroba aj., ale budou pro ně připraveny i zajímavé volnočasové a víkendové aktivity, doprava, ubytování i stravování je samozřejmě zajištěno, stejně jako podpora česko-německého realizačního týmu po celou dobu trvání stáže.  

Aktivní vyhledávaní pracovních příležitostí: v návaznosti na získané znalosti i pracovní zkušenosti budou účastníci po návratu ze stáže individuálně podporováni při vyhledávaní konkrétních pracovních míst s cílem nalézt vhodné profesní uplatnění pro minimálně 35% z nich.

A to vše ZDARMA včetně občerstvení.

V příjemném prostředí s individuálním, klientsky orientovaným přístupem.

Ukončeno certifikátem o úspěšném absolvování projektových aktivit. 

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Přečtěte si podmínky