Shrnutí projektu v reportáži o Podnikavých ženách aneb alternativní řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeském kraji https://www.youtube.com/watch?v=hfDJBHKUKicCentrum MARTIN o.p.s pro Vás připravilo projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00265 s názvem : Podnikavé ženy, aneb alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v Jihočeskémkraji, který je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, neboť péče o závislé členy rodiny ve většině nám známých případů leží právě na ženách.

Ženy jsou tak více diskriminovány na trhu práce a zahájení podnikání je pro ně často jedinou možností, jak získat příjem ze své práce.

Inovativní aktivitou projektu je vytvoření místa odbytu pro služby a výrobky klientek projektu - tedy obchodu, ve kterém budou klientky získávat první zkušenosti a dovednosti pro distribuci svých produktů a služeb. Klientky zde budou rozvíjet teoretické znalosti získané během vzdělávacích aktivit a dále získávat cenné praktické zkušenosti a návyky důležité pro úspěšný rozvoj podnikatelské činnosti.

V rámci projektu budou zajištěny 4 vzdělávací kurzy.

Kurz - Základy podnikání a dobrovolný základní PC kurz
 • naučíme Vás základy podnikání
 • obsluha PC pro klientky, které dostatečně neovládají práci na PC nebo mají zájem o zdokonalení se
 • poradíme Vám, jaké jsou Vaše osobní předpoklady pro úspěch v podnikání, pomůžeme Vám sestavit si reálný podnikatelský plán
 • zprostředkujeme Vám inspiraci a rady zkušených podnikatelek
 • budeme propagovat Vaše výrobky a služby
 • v průběhu kurzu bude zajištěno hlídání dětí a závislých členů rodiny
 • úspěšná účastnice získá osvědčení o absolvování kurzu

KURZY BUDOU PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA !!!

Výuka probíhá v nově vytvořené multimediální učebně na adrese: třída Národní svobody 32 , Písek 397 01

První cyklus kurzů začíná 6.6.2013 - 31.10.2013.

V případě Vašeho zájmu se přijďte informovat do našich prostor na již zmíněné adrese třída Národní svobody 32 Písek nebo na tel. : 725 576 809 .

Pro jakékoliv další informace můžete také psát na email: osmartin@seznam.cz.

Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Přečtěte si podmínky