Název projektu:Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. PrazeCílem projektu je vytvářet dostatečné kapacity péče a podpory pro Pražany, zlepšovat koordinaci péče a podpory a směřovat k ukončení praxe umisťování Pražanů mimo Hlavní město Prahu.


Projekt je realizován na základě finanční podpory ESF prostřednictvím OPZ, Hlavního města Prahy a státního rozpočtu ČR.

Projekt bude realizován v období červenec 2022 až červen 2023.

Projekt si za cíl klade:
1. rozšířit kapacitu a zvýšit flexibilitu služeb komunitního charakteru, zejména terénního nebo ambulantní formy v krajské síti sociálních služeb;
2. podpořit spolupráci mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů při zajištění všestranné a dostupné podpory konkrétním lidem, zejména pomocí case managementu;
3. modernizovat péči o uživatele vybraných pobytových sociálních služeb v lokalitách mimo hlavní město a umožnit těm uživatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do Prahy a využití místních služeb.


Chcete se zeptat?

Zde je prostor pro Váš dotaz

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů
    Přečtěte si podmínky