Vítáme Vás v Centru MARTIN

Informace o Centru Martin

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky individuálních a skupinových aktivit nabízí mladým lidem další vzdělávání, přípravu při hledání zaměstnání a zdokonalování svých dovedností a znalostí. Pro klienty našich sociálních služeb je připravena široká nabídka činností, jejichž pomocí mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svoji soběstačnost a sebevědomí. Motivujeme mladé lidi k činnosti a tím předcházíme potenciálním nežádoucím iniciativám pramenícím z nevyplněného volného času.

Chci se dozvědět více

Naše činnost

Naším logem je otevřená dlaň pro všechny, kteří mají zájem o naše sociální služby, kde se snažíme rozvíjet samostatnost našich klientů. Na základě svého individuálního plánu a skupinových aktivit mohou také pracovat na zvýšení své pracovní uplatnitelnosti.
Název našeho Občanského sdružení jsme zvolili na památku Martina Kočího, bratra zakladatelky Daniely Prokopové.
Centrum MARTIN o.p.s vzniklo jako reakce na potřeby žáků učiliště a jejich rodičů. Nabízíme klientům pestrou nabídku aktivit, ze kterých si může vybrat každý, pokud se chce vzdělávat a zvyšovat si do budoucna svou pracovní kvalifikaci nebo chce pod vedením svého klíčového pracovníka své schopnosti a zdraví.

Chci se dozvědět více