Centrum MARTIN o.p.s vzniklo jako navazující organizace pro absolventy Odborného učiliště pro žáky s více vadami na Žižkově www.specou.cz

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky individuálních a skupinových nabízí mladým lidem další vzdělávání, přípravu při hledání zaměstnání i rozvoj jejich dosavadních dovedností a schopností. Pro klienty připravena široká nabídka činností, jejichž pomocí mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svoji soběstačnost a sebevědomí. Motivujeme mladé lidi k činnosti a tím předcházíme potenciálním nežádoucím iniciativám pramenícím z nevyplněného volného času. Naším společným cílem je rozvoj samostatnosti a soběstačnosti a aktivizace v kolektivu vrstevníků, spolupracovníků a kamarádů.


Centrum MARTIN o.p.s aktuálně pořádá dva vzdělávací programy zaměřené na vstup klientů s postižením na trh práce s tréninkovým zaměstnáním v Obchodě s dárky nebo v Kavárně, podpořených z ESF v ČR. Pro více informací pokračujte zde.

Centrum MARTIN o.p.s nabízí též poradenské služby lidem s hendikepem v oblasti dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce. Každý kdo má jakýkoliv problém může počítat s naší radou a pomocí.

V neposlední řadě pomáhá Centrum MARTIN o.p.s se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením, především pak osob s kombinovaným, mentálním či psychiatrickým postižením. Svou pomoc nabízíme nejen zaměstnancům, ale též chráněným dílnám a dalším zaměstnavatelům.

Centrum MARTIN o.p.s tvoří kolektiv sociálních pracovníků, kteří mají zkušenosti s prací s lidmi s postižením.

Milí přátelé a příznivci, vždy, když se rok sejde s rokem, nastává vhodná příležitost informovat Vás prostřednictvím výroční zprávy o našich aktivitách a realizovaných projektech.

2021

Vše důležité o naší organizaci z druhého pandemického roku 2021 naleznete opět v přiložené Výroční zprávě.


2020

Vše důležité o naší organizaci z pandemického roku 2020 naleznete opět v přiložené Výroční zprávě.


2019

Informace o tom, jak se nám dařilo a co vše jsme zvládli v roce 2019 naleznete opět v přiložené Výroční zprávě.


2018

Rok 2018 a co se událo naleznete opět v přiložené Výroční zprávě.


2017

Rok 2017 a detaily naší činnosti nahlédněte opět v přiložené Výroční zprávě.


2016

Rok 2016 znamenal pro naši organizaci po delší době období ekonomického i personálního klidu a usilovné práce na kvalitativním růstu našich aktivit. Zároveň jsme se rozhodli, díky ziskům minulých let, zainvestovat do našich tréninkových pracovišť, což věříme, přinese ovoce v následujících letech. Pro Více o naší činnosti se můžete dozvědět opět v přiložené Výroční zprávě.


2015

Rok 2015 znamenal pro naši organizaci období změn, ať už z titulu konce jednoho projektového období ESF a začátku nového, tak i díky úspěšnému rozvoji a stabilizaci střediska poskytování sociálních služeb. Zajímavý progres "postihl" i sociální podnikání organizace, tedy tréninkové kavárny a obchůdky. Více o naší činnosti se můžete dozvědět opět v přiložené Výroční zprávě.


2014

Rok 2014 znamenal pro naši organizaci veliký nárůst a rozvoj ve většině oblastí, ať se týkaly množství podpořených klientů, počtu zaměstnanců nebo portfolia našich činností. Více o naší činnosti se můžete dozvědět v přiložené Výroční zprávě.


2013

Rok 2013 znamenal pro naši organizaci čas velké proměny. Prodělali jsme zásadní transformaci, kdy se původní Občanské sdružení Martin při OU pro žáky s více vadami proměnilo v Centrum MARTIN o.p.s.. Změna právní formy na obecně prospěšnou společnost s sebou přinesla řadu novinek, možností a výzev. Více o naší činnosti v roce 2013 se můžete dozvědět v přiložené Výroční zprávě.


Výroční zprávy obsahují přehled o Výsledku hospodaření a financování organizace spolu s výrokem auditora. V případě potřeby je kompletní účetní závěrka naší organizace k dispozici ve Sbírce listin resjříku O.P.S.